آگهی استخدام صحاف خبره تاریخ : فروردین ۳۰م, ۱۳۹۱

به چند صحاف خبره مسلط به ماشین چسب گرم ، ممتول ، تاکن ۵/۴ ورقی ترجیحا ساکن شهریار یا کرج

ارسال رزومه از طریق آدرس ایمیل زیر :
jobs@pdhco.com