ايران كار | آگهی استخدام | کاریابی | اشتغال : استخدام کاردان و کارشناس در یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی – مشهد


استخدام کاردان و کارشناس در یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی – مشهد

یک شرکت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزرﮔﺎنی  از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ استخدام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

١٠ ﻧﻔﺮ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ٧ ﻧﻔﺮ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ

ﺷﺮاﯾﻂ: ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ+ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ+ﺑﻴﻤﻪ

وﮐﻴﻞ آﺑﺎد ٩

٣۶١٠٨١۶۵

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 30 مرداد 1394
تاریخ انتشار این آگهی:
10 مرداد 1394
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

آخرین آگهی ها

لیست آگهی ها بر اساس جنسیت:

تبلیغات


آمار و اطلاعات

امروز: دوشنبه, 7 خرداد , 1397
  • زمان لود صفحه : 0٫533 ثانيه
  • افتتاح سايت :