ايران كار | آگهی استخدام | کاریابی | اشتغال : خبر: باید در کشور ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ


خبر: باید در کشور ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ

ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﺴﻨﯿﻢ: ﻋﻠﯽ ﺭﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺁﯾﺖ‌ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻮﺭﯼ‌ﻫﻤﺪﺍﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ‌ﮔﻔﺖ, ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ:

ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻭﺯﯾﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ, ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎ, ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺴﺮﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۶۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪ, ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ.
تاریخ انتشار این آگهی:
07 اردیبهشت 1394
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

آخرین آگهی ها

لیست آگهی ها بر اساس جنسیت:

تبلیغات


آمار و اطلاعات

امروز: پنج شنبه, 5 اردیبهشت , 1398
  • زمان لود صفحه : 0٫538 ثانيه
  • افتتاح سايت :